Landmåling og ingeniørtjenester

Landmåling

Vi utfører de fleste oppdrag innen landmålingsfaget: 


  • Bygg- og Anleggstikking
  • Plassering av hus, hytte og andre bygg. 
  • Terrengmodeller og Detaljmåling
  • Konsulenttjenester
  • Etablering av fastmerker og grunnlagsnett
  • As-Built dokumentasjon 
  • VA innmåling og dokumentasjon
  • Maskinstyring
  • 3D - Drone & Skanning

Ledningsmåling

Vi stedfester og dokumenterer alle ledningsanlegg.

 

Med riktig utstyr og kompetanse gjør vi innmåling av nye og gamle ledninger, ledningsnett, traseer, kanal, kulvert, kummer, stikkledninger, trekkerør og ledningsanlegg. 


Innmålinger gjøres primært på åpen grøft iht Lednings-registreringsforskriften.


Databearbeiding og dokumentasjon av landmålte data, levert på ønsket format eller iht lednings-

registreringsforskriften. 


Lytte opp nedgravde/lukket traseer og kabler ved hjelp av signal eller lyttetråd.


Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

Påvisning

Påvisning

Vi utfører påvisning av kabler/trasé. 

 

Basert på koordinat-filer motatt fra ledningseier eller kunde, kan vi påvise ønsket trasé eller punkt. Trasé/punkt kan merkes med spay eller trestikk. Utført påvisning blir dokumentert med koordinat-fil, bilder og rapport.

 

NB! Det er ledningseier som avgjør om kvaliteten på koordinatfil tilfredsstiller Lednings-

registreringsforskriften.


Vi kan også lytte opp nedgravde/lukkede traseer og kabler med påvisningsutstyr.


Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

Bearbeide data

Vi hjelper deg med å bearbeide data.


 

Send oss dine data eller målefiler; vi redigerer og eksporterer datasett til ønsket format/leveranse. 


 

NB! Nye ledningsanlegg (etter 01.07.2021) skal måles på åpen grøft for å tilfredsstille Lednings-

registreringsforskriften.


Data Behandling