Grensepåvisning

Er du kjent med dine eiendomsgrenser?

Vi har muligheten til å påvise eiendommens allerede eksisterende grenser ut ifra data hentet fra Matrikkelen sammen med moderne landmålingsutstyr.

Ved å benytte disse verktøyene er vi i stand til å nøyaktig fastslå hvor dine eiendomsgrenser går.

Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven

Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1

Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2

Topo Oppmåling AS

120m stakefjær med peiletråd.


Vi er nå utstyrt med 120m stakefjær med peiletråd (lyttetråd) samt tilkoblingsmulighet med sonde.


Vi kan nå påvise hvor fiber og andre ikke metalliske rør ligger i bakken ved å trekke gjennom stakefjær med lyttetråd i rør. Vi lytter opp med kabelsøker mottaker og dokumenterer fibertrase o.l


Sonde blir brukt for å lokalisere eventuelle rørbrudd. Ved hjelp av kabesøker mottaker finner vi nøyaktig hvor rørbrudd befinner seg i bakken. 

Galleri